THỂ LỆ

Phản ánh nét đẹp phong cảnh ( núi, rừng, sông, biển, đô thị phát triển …) trên mọi miền đất nước Việt Nam qua góc nhìn từ trên cao, bằng flycam, máy bay và các phương tiện khác. Khuyến khích các tác phẩm có nội dung Cột mốc biên cương nhìn từ trên cao

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội nhiếp ảnh TP.HCM
Hỗ trợ gởi ảnh: Mai Vinh - 063.3700292

BAN GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT Hội NSNA Việt Nam – Chủ tịch HĐGK
- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên
- NSNA Bùi Minh Sơn, Chủ tịch HĐNT Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng ngành lý luận phê bình Hội Mỹ Thuật TP.HCM -Thành viên
- Ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam-Thành viên

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

THÔNG BÁO CHẤM ẢNH GIẢI

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 261 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3848 tác phẩm

THỂ LỆ

Phản ánh nét đẹp phong cảnh ( núi, rừng, sông, biển, đô thị phát triển …) trên mọi miền đất nước Việt Nam qua góc nhìn từ trên cao, bằng flycam, máy bay và các phương tiện khác. Khuyến khích các tác phẩm có nội dung Cột mốc biên cương nhìn từ trên cao

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội nhiếp ảnh TP.HCM
Hỗ trợ gởi ảnh: Mai Vinh - 063.3700292

BAN GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT Hội NSNA Việt Nam – Chủ tịch HĐGK
- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên
- NSNA Bùi Minh Sơn, Chủ tịch HĐNT Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng ngành lý luận phê bình Hội Mỹ Thuật TP.HCM -Thành viên
- Ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam-Thành viên