BAN GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT Hội NSNA Việt Nam – Chủ tịch HĐGK

- Ông  Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên

- NSNA Bùi Minh Sơn, Chủ tịch HĐNT Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh – Thành viên

- Ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng ngành lý luận phê bình Hội Mỹ Thuật TP.HCM -Thành viên

- Ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam-Thành viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 261 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3848 tác phẩm