Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 122 Sương Nguyệt Anh - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:

Giờ hành chính: (028) 3 8323326

 

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 261 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3848 tác phẩm