THÔNG BÁO CHẤM ẢNH GIẢI

Kính gửi toàn thể các tác giả

BTC cuộc thi ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao - chủ đề Tự hào Biên Cương 2019 trân trọng kính mời toàn thể các tác giả tham dự buổi chấm ảnh giải thưởng vào lúc 8h00 ngày 21/7/2019 tại Hội nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh - 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 261 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3848 tác phẩm